malatya escort bursa escort antalya escort konya escort mersin escort KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Advert

Advert

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Bu içerik 218 kez okundu.
İlan Hakkında

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

MAHALLLESİ

ADA

PARSEL

CİNSİ

Y.ÖLÇÜMÜ

(M2'Sİ)

İMAR DURUMU

MUHAMMEN

BED.TL./M2

GEÇİÇİ

TEMİNATI

Kırbağı

4914

3

Knut Arsası

2.420,52

E=1,20'yİ geçmez / H MAK=Serbest

620,00

45.022,00

Kırbağı

4914

8

Knut Arsası

4.557,67

E=1,20'yi geçmez / H MAK=Serbest

620,00

84.773,00

1. Mülkiyeti Belediyemize ait; yukarıda mahallesi,ada,parsel,cinsi, yüzölçümü, İmar durumu,TL./m2 muhamme bedeli ve geçici teminatı belirtilen konut arsası,sanayi arsası vekonut arsaları, Belediyemiz Encümeninin 10.10.2019 tarih 934 sayılı kararına istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince, Açık Teklif Artırma yapılmak usulü ile ilanat yapılmak suretiyle satılacaktır.

2. Satışı yapılacak konut arsaları peşin olarak olarak satılacaktır.

3. İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler;

Teminat makbuzu veya teminat mektubu, (ihale günü saat 13:00'a kadar yatırılmış olmalı) T.C. numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, şirket adına katılacakların noter tasdikli İmza sirküsü ve yetki belgesini ibraz etmeleri gerekir.

4. İhale 14 Kasım 2019 tarihinde saat 15:00'da Belediye Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda basına açık olarak yapılacaktır.

5. Satışı yapılacak gayrimenkulün tapu teslimi borç ödendikten sonra yapılacaktır.

6. İhale İle ilgili şartname hakkında detaylı bilgi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden ücretsiz olarak temin edilebilir veya Belediyemizin http://www.karaman.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

7. İhale kesinleştikten sonra ihale uhdesinde kalan, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamaz.

8. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddesinin 4/r bendine göre KDV'den istisnadır.

9. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10. İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar İçeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İTA AMİRİ'nin ONAY'ını müteakiben geçerlilik kazanacağı gibi,İta Amiri'nin ihaleyi fesh etmesi halinde İştirakçi idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

12.  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

13.  Geçici teminat her arsa için ayrı ayrı ve tutarında yatırılacaktır.

14. 2886 sayılı Yasaya mani hali olmayan ve yukarıdaki şartları yerine getiren herkes ihaleye katılabilir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
KARAMAN'DA İKİ BİNA KARANTİNAYA ALINDI
KARAMAN'DA İKİ BİNA KARANTİNAYA ALINDI
KARAMAN’DA İHRACAT YÜZDE 6,8 AZALDI, İTHALAT YÜZDE 6,9 ARTTI
KARAMAN’DA İHRACAT YÜZDE 6,8 AZALDI, İTHALAT YÜZDE 6,9 ARTTI