Advert
Advert

Advert

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI
Bu içerik 292 kez okundu.
İlan Hakkında

T.C.

KARAMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğü

(Satış Komisyonu Başkanlığı)

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

1. GAYRİMENKUL BULUNDUĞU YER:

YETİŞTİ MERMER SAN.MAK.GIDA İMAL.SOĞUKHAVA SAN.T.A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde No:28 Merkez/KARAMAN

2. GAYRİMENKULÜN DURUMU VE HUSUSİ VASIFLARI:

2Bekçi kulübesi,trufo binası,Müştemilat Binası,Fabrika binası İdari Bina,2 adet imalathane binası, işçi giyim binası bulunan 12.848,00 m2 lik alanda bulunan taşınmazın 28/04/1997 tarih ve 3/22-268 nolu yapı ruhsatı olup yapı üzerinde kurulacak işletme şartları OSB Kanun 54.madde de belirtilmiştir.

3. GAYRİMENKULÜN ARTIRMAYA ESAS OLAN BİÇİLMİŞ RAYİÇ DEĞERİ:

3.050.000,00-TL

4. TEMİNAT DEĞERİ VE NELERİN TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEĞİ: 228.750.00-TL

%7,5 Para .Bankalar ve özel finans kurumlan tarafından verilen Süresiz Teminat Mektupları,Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri,Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek milli şirketlerin hisse senetleri ve tahvilleri (Bu hisse senetleri ve tahviller, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.)

5. SATIŞIN YAPILACAĞI YER GÜN VE SAAT:

Karaman Vergi Dairesi 2.Kat Müdür Odası 27/08/2019        10:15

6. SATIŞ ŞARTNAMESİ:

Gayrimenkul Mal Satış Şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup isteyen alıcılara bir örneği verilebilir. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacaktır. Yukarıda yazılı hususular dışında daha fazla bilgi almak isteyenler 2019/4 dosya numarası ile vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

7. TEMİNAT MAKBUZUNUN NEREYE İBRAZ EDİLECEĞİ:

Gayrimenkul ihalesine katılacak olanların 4.Maddede yazılı olan teminat tutarı ve evrakları vergi dairesi veznesine yatırmaları ve makbuzu ihale günü ihale başlamadan önce Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

8. İHALENİN ŞEKLİ:

Gayrimenkul artırma sonunda 3 defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur.Artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75’ini (2.287.500,00-TL) bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı veya yapılacak olan masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak 7 gün sonra 2.Açık Artırma 03/09/2019 saat 10:15’de Karaman Vergi Dairesi 2.Kat Müdür Odasında yapılacaktır.

9-DİĞER HUSUSLAR:

İş bu tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olunduğu hususları İLAN olunur

2019/4 Dosya numaralı gayrimenkul Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde olduğundan dolayı Organize Sanayi Bölgeleri uygulama yönetmeliği kapsamındadır.Taşınmaz üzerine kurulamayacak olan tesisler ilgili yönetmeliğin 54.maddesinde belirtilmiştir.

Serkan Mehmet ERSOY

Vergi Dairesi Müdürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
“ÇALIŞANIN EKMEĞİ İLE OYNANMAMALIDIR”
“ÇALIŞANIN EKMEĞİ İLE OYNANMAMALIDIR”
“YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTİYORUZ”
“YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTİYORUZ”
diyarbakir escort sex shop denizli escort denizli escort iskenderun escort izmir escort gebze escort pornocu hako