Advert

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bu içerik 167 kez okundu.
İlan Hakkında

T.C.

KARAMAN

İCRA DAİRESİ

2018/10351 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

SATIŞA KONU HER İKİ TAŞINMAZ İÇİN ORTAK ÖZELLİKLER:

ANA TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ: Ana Gayrimenkul; Zemin+ 1 normal katlı olmak üzere 2 katlı projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Ayrık İkiz Nizamda, Betonarme Karkas yapıda 3/A yapı sınıfında inşa edilmiştir. Bina ~7 yaşındadır. Zemin katta 1 bb nolu mesken, 1. Normal katta 2 bb nolu mesken olmak üzere 2 mesken adına kat irtifakı kurulmuştur.

Parsel çevresi herhangi bir sınırlayıcı ile çevrili değildir. Dış cephesi yalıtımlı ve boyalıdır. Bina giriş kapısı demir doğrama, merdiven/balkon korkulukları alüminyum doğramadır. Çatı örtüsü kiremittir. Binada asansör bulunmamaktadır.

İMAR DURUMU: Konu parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre, Ayrık İkiz nizam 2 Katlı yapılaşma koşullarında Konut Alanı lejantında kalmaktadır. Ön bahçe çekme mesafesi:5m, Yan bahçe çekme mesafesi 3m, TAKS.0,40, KAKS:0,80’dir.

Keşif konusu 2504 ada 12 Nolu ARSA vasıflı parsel, Mümine Hatun Mahallesi sınırlarında kalmakta olup, 2 Nolu Gecekondu önleme bölgesi içerisinde kalmaktadır. Gecekondu Önleme Bölgelerinde parsel alanı ve imar koşullarına bakılmaksızın bodrumlu ve bodrumsuz olmak üzere 2 katlı Tip Projeler ile yapılar inşa edilmesine müsaade edilmektedir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                      :.ADRES BİLGİLERİ: Taşınmaz Mümine Hatun Mah. 1447. Sok. No: 7 / 1 Merkez / Karaman posta adresinde konumludur. (UAVT: 3876402938)

                                     TAPU KAYITLARI: Satışa konu taşınmaz, tapu kayıtlarında Karaman İli, Merkez İlçesi, Yeşilada Mahallesi, Değirmenderesi Mevki, N30-D-10-C-4-A Pafta, 2504 Ada 12 Parsel Nolu, 197,94 m2 yüzölçümlü, Arsa vasfındaki ana taşınmazda konumlu, 1/2 Arsa Paylı, Mesken Niteliğinde, Zemin Kat 1 Nolu bağımsız bölümdür. (Taşınmazın eski parsel alanı 198,00 m2 iken, 3402 Sy. Kanun Ek 1. Md. Uygulaması görerek, güncel parsel alanı 197,94 m2 olduğu tespit edilmiştir.)

BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZELLİKLERİ: Projesine göre ve mahallinde zemin katta konumlu 1 Bağımsız Bölüm Nolu MESKEN, 2 oda, 1 salon, 2 balkon, 1 antre, 1 hol, 1 mutfak, 1 banyo, 1 lavabo-wc hacimlerinden oluşmakta olup 90 m2 brüt alanlıdır.

Güneybatı yönden 1447 Nolu sokağa cephelidir. Kuzeybatı yönden yan parsele bitişiktir. 3 yönden cephe almaktadır. Bulunduğu katta tek dairedir.

Taşınmazın giriş kapısı çelik, iç kapıları Amerikan panel, pencereleri ve balkon kapıları PVC doğramadır. Antre, hol, balkon ve mutfak zeminleri ile banyo-wc?nin zemin ve duvarları seramik, odaların zeminleri parke, duvarları iç cephe boyalıdır. Kalorifer tesisatı döşeli ancak radyatörleri ve doğalgaz bağlantısı bulunmayıp, ısınması soba ile sağlanmaktadır. Mutfak ve wc dolapları MDF, tezgahı suni mermerdir. Eksik imalat veya tadilat ihtiyacı bulunmamaktadır. Taşınmaz ~7 yaşında olup, halihazırda kiracı tarafından mesken olarak kullanılır vaziyettedir.

Kıymeti                          : 122.833,00 TL   KDV Oranı   : %1

Kaydındaki Şerhler        : Alacaklı bankaya ipoteklidir.

1. Satış Günü                : 12/07/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü                : 06/08/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri                       : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                      : ADRES BİLGİLERİ: Taşınmaz Mümine Hatun Mah. 1447. Sok. No: 7 / 2 Merkez / Karaman posta adresinde konumludur. (UAVT: 2797039274)

                                     TAPU KAYITLARI: Keşfe konu taşınmaz, tapu kayıtlarında Karaman İli, Merkez İlçesi, Yeşilada Mahallesi, Değirmenderesi Mevki, N30-D-10-C-4-A Pafta, 2504 Ada 12 Parsel Nolu, 197,94 m2 yüzölçümlü, Arsa vasfındaki ana taşınmazda konumlu, 1/2 Arsa Paylı, Mesken Niteliğinde, 1. Kat 2 Nolu bağımsız bölümdür. (Taşınmazın eski parsel alanı 198,00 m2 iken, 3402 Sy. Kanun Ek 1. Md. Uygulaması görerek, güncel parsel alanı 197,94 m2 olduğu tespit edilmiştir.)

Keşif konusu 2504 ada 12 Nolu ARSA vasıflı parsel, Mümine Hatun Mahallesi sınırlarında kalmakta olup, 2 Nolu Gecekondu önleme bölgesi içerisinde kalmaktadır. Gecekondu Önleme Bölgelerinde parsel alanı ve imar koşullarına bakılmaksızın bodrumlu ve bodrumsuz olmak üzere 2 katlı Tip Projeler ile yapılar inşa edilmesine müsaade edilmektedir.

BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZELLİKLERİ: Projesine göre ve mahallinde 1. katta konumlu 2 Bağımsız Bölüm Nolu MESKEN, 2 oda, 1 salon, 2 balkon, 1 antre, 1 hol, 1 mutfak, 1 banyo, 1 lavabo-wc hacimlerinden oluşmakta olup 90 m2 brüt alanlıdır.

Güneybatı yönden 1447 Nolu sokağa cephelidir. Kuzeybatı yönden yan parsele bitişiktir. 3 yönden cephe almaktadır. Bulunduğu katta tek dairedir.

Taşınmazın giriş kapısı çelik, iç kapıları Amerikan panel, pencereleri ve balkon kapıları PVC doğramadır. Antre, mutfak ve odaların zeminleri laminat parke, hol ve balkonzeminleri ile banyo-wc?nin zemin ve duvarları seramik, diğer duvarları iç cephe boyalıdır. Kalorifer tesisatı döşeli ancak radyatörleri ve doğalgaz bağlantısı bulunmayıp, ısınması soba ile sağlanmaktadır. Mutfak ve wc dolapları MDF, tezgahı suni mermerdir. Eksik imalat veya tadilat ihtiyacı bulunmamaktadır. Taşınmaz ~7 yaşında olup, halihazırda mal sahibi tarafından mesken olarak kullanılır vaziyettedir.

Kıymeti                          : 122.833,00 TL               KDV Oranı   : %1

Kaydındaki Şerhler        : Alacaklı bankaya ipoteklidir.

1. Satış Günü                : 12/07/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü                : 06/08/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri                       : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10351 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/05/2019

(İİK m.126)                                           

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İLKÖĞRETİM HAFTASI KULTANDI
İLKÖĞRETİM HAFTASI KULTANDI
ÜNİVERSİTE GÜVENLİK KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ÜNİVERSİTE GÜVENLİK KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

porn google porn google porn google http://bit.ly/2Ytx0Ih http://bit.ly/338Tuwx http://bit.ly/2yzp9th http://bit.ly/2MyxLZf http://bit.ly/2ZvfsI5 http://bit.ly/2T0a11a porno porno izmir escort escort izmir escort bayan izmir izmir escort bayanlar izmir escort bayan izmir escort kizlar izmir escort kiz izmir bayan escort izmir bayan escortlar izmir escort bayanlar izmir escort escort izmir bayan escort izmir izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort bayan escort izmir izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort iskenderun escort porno izle