Advert
Advert

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bu içerik 187 kez okundu.
İlan Hakkında

T.C.

KARAMAN

İCRA DAİRESİ

2016/1424 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Özellikleri                      : Karaman İli, Merkez İlçesi, Mesudiye Köyü,N30-a-22-d-3-b Pafta, 116 Ada 2 Parsel numaralı 1.982,41 m2 alanlı ARSA niteliğindeki taşınmazdır. Üzerinde yapı bulunmaktadır.

İMAR DURUMU: Keşfe konu 116/2 Parsel, Belediye sınırları dışında, Mesudiye köy yerleşik alanı içerisinde konumlu olup, 1/1000 ölçekli imar planı bulunmaktadır. 442/3367 Sayılı Köy Kanunu kapsamında planlı alana dahil edilmiş olup, İl Özel İdaresi?nde incelenen paftasına göre, Ayrık Nizam 2 Kat, TAKS:0,30 KAKS:0,60 yapılaşma koşullarında Konut Alanı lejantında kalmaktadır. İl Özel İdaresi tarafından alınan karar gereğince ve plan notlarına göre, ihtiyaç duyulması halinde ahır vb yapıların yapılmasına da müsaade edilmektedir. ARSA BİLGİLERİ: Keşfe konu 116 Ada 2 Parsel nolu taşınmazın kadastral paftaları ve yerinde yapılan tespitlere göre, yaklaşık L biçiminde, topografik olarak düz bir arazi üzerinde konumludur. Elektrik, yol ve su altyapılarından istifade edebilmektedir. Kuzey, güney ve doğu yönden yola cepheli köşe parseldir. 1.982,41 m2 alana sahiptir.Parsel çevresi bir kısmı tuğla yığma, bir kısmı kerpiç bahçe duvarı ile çevrilidir. Kuzey yöndeki ahır kısmı ile güney yöndeki evlerin arasında kerpiç ayırıcı duvar mevcuttur. Kuzey cepheden bahçeye demir doğrama araç giriş kapısı bulunmaktadır. Güney yönden mesken girişi bulunmaktadır. Parsel içi boş zeminler toprak satıhlıdır. Keşif konusu parselin cephe aldığı imar yolları yerinde mevcut olup stabilizedir.

BİNA BİLGİLERİ:

Tapu kayıtlarında Arsa olarak kayıtlı olmasına karşın, mahallinde parsel üzerinde farklı niteliklerde birden fazla yapı bulunduğu ve yapıların halihazırda kullanılmamakta olduğu tespit edilmiştir.

1-Parselin kuzeydoğu köşesinde, tek katlı Kerpiç yapıda, 1A Yapı sınıfında, 7 m x 20 m ölçülerinde, ~140 m2 alanlı, ahır nitelikli yapı bulunmaktadır. ~40-50 yaşında, aşınma payı yüksektir. Çatı örtüsü kiremit, duvarları kerpiç sıvalıdır. Giriş kapısı demir doğrama ancak sökülmüş vaziyettedir. Pencereleri demir doğramadır.

2-Parselin batı kenarına bitişik,tek katlı Kerpiç yapıda, 1A Yapı sınıfında, 5 m x 8 m ölçülerinde, ~40 m2 alanlı, ahır nitelikli yapı bulunmaktadır. ~40-50 yaşında, aşınma payı yüksektir. Çatı örtüsü kiremit, duvarları kerpiç sıvalıdır. Giriş kapısı demir doğramadır.

3-Parselin güney orta kesiminde, tek katlı Kargir yapıda, 2C Yapı sınıfında, 10 m x 12 m ölçülerinde, ~120 m2 alanlı, mesken nitelikli yapı bulunmaktadır. ~40-50 yaşındadır. Dış cephesi sıvalı-boyalı, pencereleri PVC doğramadır. Çatı örtüsü kiremittir. Giriş kapısı demir doğramadır. Odaların zemin kaplamaları ahşap, iç kapı doğramaları ahşap, antre zeminleri ile ıslak hacim duvarları fayans olduğu görülmüştür. İç mekan keşfi yapılamamış olduğundan, plan tertibi ve oda sayıları hakkında bilgi verilmemektedir.

4-Parselin güneybatı köşesinde tek katlı Kargir yapıda, 1B yapı sınıfında, 7 m x 8 m ölçülerinde, ~32 m2 alanlı, depo nitelikli yapı bulunmaktadır. ~40-50 yaşındadır. Dış cephesi sıvalı-boyalı, çatı örtüsü kiremittir. Giriş kapısı demir doğramadır.

5-Parselin doğu kenarında, aşhane niteliğinde, 1B yapı sınıfında, ~18 m2 alanlı yapı bulunmaktadır. Dış cephesi sıvalı-boyalı, çatı örtüsü kiremit, kapısı demir doğramadır.

Kıymeti                          : 138.401,00 TL                                    KDV Oranı: %18

1. Satış Günü                : 23/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü                : 17/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri                       : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1424 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/03/2019

(İİK m.126)                                           

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
KARAMAN, GOALBALL MÜSABAKALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
KARAMAN, GOALBALL MÜSABAKALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
ŞEHİT METİN YİĞİTTOP İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF
ŞEHİT METİN YİĞİTTOP İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF