Advert

Advert
Advert

Advert

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Bu içerik 632 kez okundu.
İlan Hakkında
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
   
MAHALLESİ ADA PARSEL CİNSİ KATI BAĞ. Y.ÖLÇÜMÜ ADRESİ MUHAMMEN GEÇİÇİ
          BÖL. (M2'Sİ)   BED.TAMAMI TEMİNATI
Fenari (Kirişçi) 529 37 Dükkan Bodrum 4 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad. No:1/B-12 47.000,00 1.410,00
" " " Dükkan Bodrum 5 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad. No:1/B-13 47.000,00 1.410,00
" " " Dükkan Bodrum 6 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad. No:1/B-14 47.000,00 1.410,00
" " " Dükkan Bodrum 7 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad. No:1/B-15 47.000,00 1.410,00
" " " Büro 1. Kat 69 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/109 75.000,00 2.250,00
" " " Büro 1. Kat 70 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/110 75.000,00 2.250,00
" " " Büro 1. Kat 71 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/111 75.000,00 2.250,00
" " " Büro 1. Kat 72 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/112 75.000,00 2.250,00
" " " Büro 1. Kat 81 13 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/123 44.000,00 1.320,00
" " " Büro 1. Kat 82 13 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/124 44.000,00 1.320,00
" " " Büro 1. Kat 90 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/116 98.000,00 2.940,00
" " " Büro 2. Kat 94 37 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/208 121.000,00 3.630,00
" " " Büro 2. Kat 95 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/209 65.000,00 1.950,00
" " " Büro 2. Kat 96 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/210 63.000,00 1.890,00
" " " Büro 2. Kat 97 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/211 63.000,00 1.890,00
" " " Büro 2. Kat 98 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/212 63.000,00 1.890,00
" " " Büro 2. Kat 99 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/213 63.000,00 1.890,00
" " " Büro 2. Kat 100 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/214 63.000,00 1.890,00
" " " Büro 2. Kat 101 16 Fenarİ Mah.41 Sok.No:2/201 35.000,00 1.050,00
" " " Büro 2. Kat 102 16 Fenarİ Mah.41 Sok.No:2/202 35.000,00 1.050,00
" " " Büro 2. Kat 103 16 Fenarİ Mah.41 Sok.No:2/203 35.000,00 1.050,00
" " " Büro 2. Kat 106 13 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/226 36.000,00 1.080,00
" " " Büro 2. Kat 107 13 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/227 36.000,00 1.080,00
" " " Büro 2. Kat 111 20 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/215 58.000,00 1.740,00
" " " Büro 2. Kat 115 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/206 74.000,00 2.220,00
" " " Büro 2. Kat 116 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/205 74.000,00 2.220,00
" " " Büro 2. Kat 117 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/204 74.000,00 2.220,00
" " " Büro 2. Kat 118 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/203 74.000,00 2.220,00
" " " Büro 2. Kat 119 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/202 74.000,00 2.220,00
" " " Büro 2. Kat 120 37 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/201 126.000,00 3.780,00
" " " Büro 2. Kat 121 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/224 74.000,00 2.220,00
" " " Büro 2. Kat 122 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/223 74.000,00 2.220,00
" " " Büro 2. Kat 123 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/222 74.000,00 2.220,00
" " " Büro 2. Kat 124 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/221 74.000,00 2.220,00
" " " Büro 2. Kat 125 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/220 74.000,00 2.220,00
" " " Büro 2. Kat 126 23 Fenari Mah.Y.Emre Cad.No:1/219 74.000,00 2.220,00
" " " Büro 3. Kat 129 16 Fenarİ Mah.41 Sok.No:2/301 33.000,00 990,00
" " " Büro 3. Kat 130 16 Fenarİ Mah.41 Sok.No:2/302 33.000,00 990,00
" " " Büro 3. Kat 131 16 Fenarİ Mah.41 Sok.No:2/303 33.000,00 990,00
" " " Büro 3. Kat 132 87 Fenarİ Mah.41 Sok.No:2/307 344.000,00 10.320,00
" " " Büro 3. Kat 133 60 Fenarİ Mah.41 Sok.No:2/304 126.000,00 3.780,00
                   
        1. Mülkiyeti Belediyemize ait; yukarıda mahallesi, ada, parsel, cinsi, katı, bağımsız bölümü, yüzölçümü, adresi 
muhammen  bedeli (tamamı) ve geçici  teminatı  belirtilen  dükkan ve bürolar, Belediyemiz Encümeninin 19.07.2018 
tarih 723 sayılı kararına istinaden, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince, Açık Teklif Artırma 
yapılmak usulü ile ilanat yapılmak suretiyle satılacaktır.
        2. Satışı  yapılacak  dükkan ve büroların  %50'si peşin  geri  kalanı  6 eşit  (6 ay içerisinde ödenecektir) taksit 
halinde satılacaktır.
        3. İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler;
            Teminat  makbuzu  veya  teminat  mektubu, (ihale günü saat 13:00'a  kadar  yatırılmış olmalı)  T.C. numaralı
nüfus  cüzdanı  fotokopisi, şirket adına  katılacakların  noter  tasdikli  imza sirküsü ve yetki  belgesini ibraz  etmeleri
gerekir.
        4. İhale 16  Ağustos  2018  tarihinde  saat 14:00'da  Belediye  Binası  Meclis  Salonunda Encümen huzurunda 
basına açık olarak yapılacaktır.
        5. Satışı yapılacak gayrimenkulün tapu teslimi borç ödendikten sonra yapılacaktır.
        6. Satışı  yapılacak  dükkan ve  büroların  içerisinde  bulunan  kiracıların  kiraları  tapu  işlemi  yapılana  kadar  
Belediyemiz tarafından alınacaktır.
        7. İhale ile  ilgili  şartname  hakkında  detaylı  bilgi  mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir
Şef'liğinden  ücretsiz  olarak temin edilebilir veya Belediyemizin http://www.karaman.bel.tr adresinden ulaşılabilir.
        8. İhale kesinleştikten sonra ihale uhdesinde kalan, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamaz.
        9. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddesinin 4/r bendine göre KDV'den istisnadır.
      10. Satıştan  mütevellit bütün vergi,  resmi harç, ilan giderleri, tapu  harçları, alım  satım giderleri gibi  ödenmesi
gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
      11. İhale  Komisyonu (Encümen) gerekçesini  karar  içeriğinde  belirtmek  koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir. Encümence  uygun görülerek  karara  bağlanan  ihale  kararı ise  İTA AMİRİ'nin ONAY'ını  müteakiben
geçerlilik kazanacağı gibi,İta Amiri'nin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı her hangi bir hak iddiasında
bulunamaz.
      12. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
      13. Geçici teminat her dükkan ve büro için ayrı ayrı ve tutarında yatırılacaktır.
      14. 2886 sayılı Yasaya mani hali olmayan ve yukarıdaki şartları yerine getiren herkes ihaleye katılabilir.
            İlan olunur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
YILDIRIM İSTİFA EDİYOR! TBMM 29. BAŞKANINI SEÇECEK
YILDIRIM İSTİFA EDİYOR! TBMM 29. BAŞKANINI SEÇECEK
TAPDUK EMRE MAHALLESİ’NDEN BAŞKAN ÇALIŞKAN’A TEŞEKKÜR
TAPDUK EMRE MAHALLESİ’NDEN BAŞKAN ÇALIŞKAN’A TEŞEKKÜR