Advert

Advert
Advert

Advert

Advert
Advert

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bu içerik 368 kez okundu.
İlan Hakkında

 

T.C.

KARAMAN

İCRA DAİRESİ

2017/7841 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Taşınmazın Özellikleri: Karaman İl, Merkez İlçe, 8936 Parsel, Yollarbaşı Köyü, Gürüz Mevkii, sınırlarında bulunan 0 ada 8936 nolu parselin tamamı Yollarbaşı Köyü sınırlarında yer almaktadır.Parselin tapu kayıtlarında 17.900 m"si başka bir hissedar , 5.000 m'si borçlu adına hisseli tarla olduğu görülmektedir. Söz konusu parselin topoğrafik yapısı : %2-6 hafif eğimli , toprak derinliği 20-50 cm. , hafif taşlı orta bünyeli orta-derin kolivyal toprak ve III.sınıf kuru mutlak tarım arazisidir.Parsel Yollarbaşı Köyüne yaklaşık 3,8 km. , Karaman Merkeze yaklaşık 16,3 km. mesafede olup , taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibariyle parselin arazi yoluna cephe kzey kısmının yaklaşık 7000 m2'lik bölümünün boş ve ekili olmadığı geriye kalan kısmında ise hububat ekilişi yapıldığı,taşınmazın ekili ve boş olan kısımları birbirinden ayıran eski çalı formunda çöğür alıçlar ve meşe ağaçlarının olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın batısı hububat , kuzeyi stabilize arazi yolu , güneyi ve doğusunda da hububat ekili komşu parseller ile çevrili olduğu tespit edilmiştir. Karaman Merkez Yollarbaşı Köyü 0 ada 8936 parsel no'lu tarla vasfındaki taşınmazın toprak yapısı , konumu , sulama durumu , Karaman İl Merkezine ve çevresindeki meskenlere uzaklığı , yörede yapılan emsel taşınmazların serbest piyasa alım satım fiyatları ve taşınmazdan elde edilebilecek yıllık net gelir dikkate alınarak 1.000 m2'sinin 2018 yılı itibari için ; 0 ada 8936 parsel arazi değeri : 3.000 TL/da * 22,90 da = 68.700,00-TL olarak değerlendirilmiştir. Buna göre borçlu hissesi için 5.000 m2'si için 3.000-TL/da*5 da = 15.000,00-TL'dir.

Kıymeti                          : 15.000,00 TL

KDV Oranı                     : %18

Kaydındaki Şerhler        : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü                : 09/07/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü                : 03/08/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri                       : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/7841 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/05/2018

(İİK m.126)                                           

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
KMÜ’DE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ VERİLDİ
KMÜ’DE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ VERİLDİ
“ÖNÜMÜZÜ GÖREBİLMEK İÇİN TARİHİMİZİ BİLMELİYİZ”
“ÖNÜMÜZÜ GÖREBİLMEK İÇİN TARİHİMİZİ BİLMELİYİZ”