Advert

istanbul escort

porno izle

porno indir

‘VATANSIZ BİR ÖRGÜT: FETÖ’

‘VATANSIZ BİR ÖRGÜT: FETÖ’
‘VATANSIZ BİR ÖRGÜT: FETÖ’
Bu içerik 329 kez okundu.
Advert

Polis Akademisi Yayınları 'Uluslararası Bir Tehdit Olarak FETÖ' raporunu yayınladı. Raporda FETÖ yapılanmasının tüm dünyada yaptığı yapılanmadan, nasıl yayıldığından, devletlere verdiği zarardan, 15 Temmuz darbe girişiminin öncesi ve sonrasından bahsediliyor. Detaylı olarak titizlikle işlenmiş rapor, tüm dünyanın FETÖ'ye karşı vermesi gereken mücadeleye ışık tutuyor.

Polis Akademiler Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak moderatörlüğünde hazırlanan rapor tam 74 sayfadan oluşuyor.

Daha önce de FETÖ, PKK, terörizm, terör ağı, Suriye, kitlesel göçler, aile içi şiddet ve kadına şiddet gibi birçok konu ile ilgili rapor hazırlayan Polis Akademisi, bu raporlar ile olan veya olabilecek birçok konuya önlem alınmasını sağlıyor.

74 sayfalık FETÖ raporunda çoğu sayfanın en önemli cümleleri vurgulanmış. Bizde Polis Akademisi'nin hazırlamış olduğu 'Uluslararası Bir Tehdit Olarak FETÖ' raporunda da geçtiği gibi 'vatansız bir örgüt' olan FETÖ ile mücadele için hazırlanmış bu raporun en önemli notlarını derledik.

Rapordan önemli notlar;

- FETÖ, Türkiye açısından arz ettiği tehdidin yanında aynı zamanda bölgesel ve küresel etkileriyle birlikte uluslararası barışı ve güvenliği tehdit edecek potansiyele sahip devletlerarası ilişkileri etkileyen Yeni Nesil Bir Terör Örgütüdür. (s. 5)

- FETÖ'nün Uluslararası yapılanmasının aydınlatılması sadece Türkiye'nin ulusal Güvenliği açısından değil uluslararası barış ve güvenlik için de önemli bir hal arz etmektedir. (s. 6)

- ABD, örgütün hâlihazırda dünya çapında faaliyetlerinin merkezi konumundadır. Bununla birlikte AB ülkeleri de FETÖ'nün çok kuvvetli biçimde örgütlendiği ülkeler olmuştur. (s. 7)

- FETÖ birçok ülkede yeni bir strateji izleyip yasadışı faaliyetlerini kripto okullar ve dernekler üzerinden yürütmektedir. (s. 8)

- FETÖ'nün uluslararası bir terör örgütü olması hasebiyle etkili bir mücadele ancak uluslararası karakterde yürütülürse başarılı olur. Bu noktada dış ülkelerin konuyla ilgili farkındalığına yönelik çalışmalara önem verilmelidir. (s. 9)

- Örgütün mahrem ve hücresel yapılanma biçimi incelendiğinde özellikle sol, etnik terör örgüt yapılarına ya da Şii terör örgütlenme biçimlerine benzerlik dikkat çekmektedir. (s. 11)

- Örgüt, legal görünümlü siyasi, hukuki ve sivil toplum faaliyetleriyle elimine edemedikleri hedeflerini suikast ve tehdit gibi yollarla yok etmektedir. (s. 13)

- FETÖ, örgüte militan kazandırma faaliyetleri içerisinde, temel olarak 13-18 yaş arası çocukları hedef kitle olarak belirlemiştir. (s. 15)

- FETÖ her döneme uygun, kendisini olduğundan farklı gösteren ve albenisi yüksek bir elbise giyerek gerek içeride kendisine sempati duyan bir sosyal taban yaratmış gerekse batılı/NATO vb. güçlerin kullanımına uygun bir şekle bürünmüştür. (s. 16)

- Kendisini dinsel bir hareket ya da sivil toplum hareketi gibi sunan FETÖ, tüm bu yönüyle, esasen kapalı şekilde örgütlenmiş bir illegal örgüttür. (s. 17)

- Birbirinden alakasız gibi görünen farklı birimlerdeki FETÖ'cü hâkim ve savcıların yurt dışındaki aynı telefon numaraları ile görüşmeler yaptıkları belirlenmiştir. (s. 18)

- FETÖ'ye giren birey, örgütsel yapı içerisindeki uzun süren sosyalleşme ile benlik değerini kaybetmekte ve örgüt kültürü ve yapısı içinde yok olup gitmektedir. (s. 19)

- Cizvit tarikatı ve Masonik yapılanmalardakine benzer biçimde semboller üzerinden mesaj veren FETÖ kendini gizlemek için her dönemin kendi şartlarına kolayca adapte olabilen bir örgüttür. (s. 20)

- FETÖ'nün amacı devleti ele geçirdikten sonra kendi ideolojisi doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve siyasal gücü yönetmektir. (s. 21)

- FETÖ, devlet Kurumlarına sızarken TSK, Emniyet, MİT ve yargı gibi kurumlara öncelik vermiş ve buralarda mahrem yapılanmalara gitmiştir. (s. 22)

- İllegal yollarla elde ettiği ekonomik gelir sayesinde eğitim ve medya yapılanmasını güçlendiren terör örgütü zamanla daha fazla insan kaynağı devşirmiş ve devlete daha büyük ölçeklerde sızma faaliyetlerine girişmiştir. (s. 23)

- Medyanın Günümüzde terör örgütleri açısından önemine bakıldığında, medya terör örgütlerinin oksijen araçlarından birisi haline gelmiştir. (s. 25)

- FETÖ'nün medya ile olan ilişkisi sıradan bir terör örgütünün medya ile olan bağlantısını aşan çok özgün bir yapıyı ihtiva etmektedir. (s. 26)

- FETÖ'ye ait medya organlarının kapatılmasının ardından özellikle sosyal medyanın bir haberleşme aracı ve bilgi kaynağı olarak kullanıldığı görülmektedir. (s. 27)

- FETÖ için medya profesyonel bir sektör olmaktan ötede, illegal biçimde sızdırılan bilgi ve belgelerin söylem inşası kapsamında kullanılması amacıyla vardır. (s. 28)

- ABD gibi Uluslararası sistemin hâkim güçleri ile FETÖ'nün bir terör örgütü olarak işbirliği yaptığı gerçeği ortadadır. (s. 29)

- FETÖ, eğitim üzerinden bir terör örgütü inşa etmiş ve örgüt yapılanması için eğitimi araç olarak kullanmıştır. (s. 30)

- FETÖ yapılanmasının eğitime özel bir önem atfetmesinin temel sebebi; insan kaynağına erişim, eğitim faaliyetleri ile yurt içinde ve yurt dışında meşruiyet kazanma ve bu faaliyetlerden gelir elde etmek olmuştur. (s. 31)

- Örgüt, yurt dışında zamanla himayesine aldığı militanlara hem barınma imkânı sağlayarak hem de iyi bir üniversiteden kabul alarak devşirme stratejisi gütmüştür. (s. 32)

- Dershaneler kapatılmadan önce dershanelerin öğrenci sayısı bakımından yüzde 60'ı FETÖ yapılanmasının elinde bulunmaktaydı. (s. 33)

- Örgüt, birçok batı dışı toplumda okullarını ya yerel kişilere ya da batılı kişilere devrederek eylemlerini gizleme yoluna gitmektedir. (s. 34)

- ABD “Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşması”na rağmen Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmiyor. (s. 37)

- FETÖ'nün ABD'de siyaset alanında lobi faaliyetleri hayati önem taşımaktadır. Temsilci ve Senatörler tüm masraflar karşılanarak sık sık kültür gezilerine çıkarılmaktadır. (s. 39)

- FETÖ'nün AB ülkelerindeki örgütlenmesi küresel anlamda diğer bütün ülkelerde olduğu gibi önce eğitim daha sonra medya ve iş dünyasındaki faaliyetler üzerine inşa edilmiştir. (s. 41)

- Vatansız bir örgüt olan FETÖ herkesle koalisyon kurabilecek bir zihniyettedir ve yabancı istihbaratlar ile Türkiye karşıtı planları birlikte yürütmektedir. (s. 42)

- FETÖ dernekler Vasıtasıyla Almanya'da eğitim faaliyetlerinde bulunarak devletten büyük miktarlarda maddi destek almaktadır. (s. 43)

- Almanya Türkiye'den kaçan FETÖ mensupları için bir sığınma yeri konumuna gelmiştir. Örgüt üyelerinin Almanya'nın yeni örgüt merkezi olduğuna dair itirafları mevcuttur. (s. 44)

- Örgütün Avusturya'daki iş dünyası faaliyetlerini bünyesinde zengin işadamları bulunduran Viyana İşadamları Derneği yürütmektedir. (s. 45)

- 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün Hollanda'da yapılanması önemli darbeler almıştır. FETÖ okullarını kurtarmak için okul isimlerinde değişikliğe gitmiştir. (s. 46)

- FETÖ'nün Balkan ülkelerinde en güçlü olduğu yerlerden birisi Arnavutluk'tur; FETÖ bu ülkede üst düzey bürokratların çocuklarına yüklü miktarda burs sağlanarak onlarla iletişim kurmuştur. (s. 47)

- Türkiye için dış ilişkilerde öncelik taşıyan bölgeler arasında yer alan Balkan ülkeleri, tarihi, kültürel ve insani bağlar bakımından Türkiye'ye çok yakındır. (s. 48)

- Arap/İslam dünyasında faal olmak önemli hedeflerinden birisi olan FETÖ Ortadoğu'da Fransız ve İngiliz etkisine alternatif olarak ABD'nin etkisini yaymayı hedeflemektedir. (s. 49)

- FETÖ, faaliyette bulunduğu tüm bölgelerde olduğu gibi Ortadoğu'da da kendi ideolojisini yaymak ve geniş kitlelere hitap etmek amacıyla basın ve yayın faaliyetleri yürütmüştür. (s. 50)

- Mursi'nin, Sisi Liderliğindeki darbeyle görevinden uzaklaştırılması sonrasında gerginleşen Mısır- Türkiye ilişkilerinde FETÖ, kendisine alan açıldığını görmüştür. (s. 51)

- FETÖ Mısır'da uzun yıllara dayanan faaliyetleri neticesinde bugün Mısır istihbarat kurumlarıyla güçlü ilişkilere sahip hale gelmiştir. (s. 52)

- FETÖ, Türkiye'nin Afrika'ya açılım stratejisini kendi örgütü açısından finansal bir fırsata dönüştürmüş ve örgütün Afrika ülkelerindeki nüfuz alanını arttırmıştır. (s. 53)

- Türkiye'nin yoğun diplomatik ve sivil girişimleri neticesinde Afrika ülkelerinin bazıları, FETÖ'yü iç güvenlik tehdidi olarak görmeye başlamış ve ülkelerindeki faaliyetlerini sınırlandırmışlardır. (s. 54)

- SSCB'nin dağılmasıyla güç boşluğu oluşan geniş alanları kontrol altına almak isteyen ABD, askeri, siyasi ve sosyoekonomik politikalarını bölgeye yerleştirmek için FETÖ'yü aparat olarak kullanmıştır. (s. 55)

- Rus İstihbarat Teşkilatı (FSB) 2002'de, FETÖ Okullarının Amerikan İstihbarat teşkilatı CIA adına Rusya'nın ulusal çıkarlarına aykırı istihbarat çalışmalarında bulunduğunu saptamıştır. (s. 56)

 - FETÖ'nün Orta Asya yapılanmasını çözen ve ABD çıkarlarını koruma amacı taşıdıklarını tespit eden ikinci ülke Özbekistan olmuştur. (s. 57)

- 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra Türkiye'nin baskıları üzerine Kırgız Devleti örgüte ait okullara el konulmuş gibi davranmış ancak gerçekte sadece isim değişikliğine gidilmiştir. (s. 58)

- Her ülkede olduğu gibi Kazakistan'da da ülkenin elit nüfusun çocuklarının okutulduğu  okullarda verilen eğitim aracılığıyla ailelerin gözleri boyanmış ve takdirleri alınmıştır. (s. 59)

- Türkmenistan'da da örgüt okullarından mezun olanların önemli görevlerde yer alabilmeleri için rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yöntem denenmiş, ancak örgütün gerçek gayesi ortaya çıkarılmıştır. (s. 60)

- Türk makamlarının çalışmaları neticesinde Afganistan'daki FETÖ yapılanmasına önemli darbeler vurulmuş ve 12 okul Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmiştir. (s. 61)

- Azerbaycan, FETÖ için Kafkaslar, Orta Asya'ya ve Rusya'ya açılan kapı olarak çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle de örgütün Türkiye'den sonra yaygınlık kazanmaya çalıştığı ilk ülke olmuştur. (s. 62)

- FETÖ, Ermeni diasporası tarafından siyasi destek görmektedir ve sözde Ermeni soykırımı konusunda diasporayla yakından çalışmaktadırlar. (s. 63)

- FETÖ, Türkiye'de devlet aygıtına sızmak amacıyla on yıllardır uyguladığı yöntem ve stratejileri faaliyet halinde bulunduğu diğer ülkelerde de uygulamaktadır. (s. 65)

- FETÖ'nün uluslararası yapılanmasının aydınlatılması sadece Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından değil uluslararası barış ve güvenlik için de önemlidir. (s. 66)

- Bir nevi Gladyo yapılanması unsuru olan FETÖ'nün aslında vesayetin başka bir hali olduğu ortadadır. Dış istihbarat örgütleri FETÖ gibi taşeronlar aracılığı ile millet iradesini ipotek altına almaya çalışmaktadırlar. (s. 67)

(Kaynak:Ogün Haber)

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
“SİYASET DEFTERİNİ KAPATTIM”
“SİYASET DEFTERİNİ KAPATTIM”
23 NİSAN´I HASTANEDE KUTLADILAR
23 NİSAN´I HASTANEDE KUTLADILAR

escort

escort istanbul

kartal escort

kartal escort

pendik escort