Advert
Advert

"ZOR DÖNEMLER ZOR KARARLAR VERMEYİ GEREKTİRİR"

Bu içerik 377 kez okundu.
Advert

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Otel'de düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 20. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan, "Daha önceki genel kurullarınıza 'başbakan' sıfatıyla katılmıştım. Bu defa Türkiye'nin yeni yönetim sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak aranızda bulunuyorum." sözleriyle başladı.

Ülkenin alsancak escorteğinde esnafın ahi olduğunu belirten Başkan Erdoğan, ahinin kelime kökeninin ise "kardeşlik" ve "cömertlik"ten geldiğini belirtti.

Erdoğan, tarihte ahinin ticarette ve sosyal hayatta kardeşliği, dayanışmayı, cömertliği esas alan kişi olduğunu vurgulayarak, "Asırlar boyunca Anadolu'da devletin zayıf düştüğü, toplumun birliğe ve dirliğe ihtiyacı olduğu her gaziemir escortde ahiler, yani esnaf ve sanatkarlarımız devreye girmiştir. Adeta bir çimento gibi milletimizi bir arada tutan, savunan, yaşatan, büyüten ahiler kendi içlerinde de sıkı bir mesleki ve ahlaki disiplin oluşturmuşladır." diye konuştu.

"Bu yolun esası çok kazanmak değil, helalinden kazanmaktır." diyen Erdoğan, ahiliğin sadece kendini düşünmek değil, aynı escort bayanda çevresindeki kardeşleriyle tüm toplumu gözetmek olduğunu bildirdi.

Ecdadın bu konuyla ilgili sayısız tavsiyeleri bulunduğunu anlatan Başkan Erdoğan, "Bugün de 307 meslek dalındaki 1 milyon 733 bin üyesiyle TESK'i, ahiliğin bayraktarı olarak değerlendiriyorum." izmir escort bayan.

Erdoğan, konfederasyonun kendisine mevzuatla verilen sorumluluklar yanında tarihi misyonu yerine getirebildiği ölçüde milletin nezdindeki gücünü ve etkisini sürdüreceğini kaydetti.

Köksüz bir kurumun varlığını uzun süre devam ettirebilmesinin mümkün olmadığını belirten Erdoğan, devleti ve milleti ayakta tutan, omurga görevi gören esnaf ve sanatkarların bugün de aynı misyona sahip bulunduğuna inandığını vurguladı.

"SİZLERE YİNE ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Başkan Erdoğan, salonda bulunanlara "Kardeşlerim, Türkiye'nin kritik bir gaziemir escortden geçtiği şu günlerde sizlere yine çok önemli görevler düşüyor. Son 5 yıldır ardı ardına yaşadığımız hadiselerin en büyük şahitleri sizlersiniz." diye seslendi.

Sokakları karıştırmaktan darbe teşebbüsüne, terör örgütlerini Türkiye'nin üzerine sbuca escortli-escort">buca escortli escorttan ekonomik tetikçiliğe bornova escort her türlü saldırıya maruz izmir escortklarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız bunca hadiseye rağmen ne siyasi istikrarımız ne ekonomik gücümüz ne de sosyal bütünlüğümüz zarar gördü. Böyle olduğu halde ülkemizin adı, birileri tarafından sürekli olumsuzluklarla yan yana anılmaya çalışılıyor. Şimdi sizler vasıtasıyla, tüm milletimle, dünyadaki tüm siyaset ve ekonomi çevreleriyle samimi bir hasbihal yapmak istiyorum. Günümüz dünyasında ülkeler bir yandan demokratik karşıyaka escort bayanlar ve olmayanlar, diğer yandan da ekonomik bakımdan gelişmiş karşıyaka escort bayanlar ve gelişmekte karşıyaka escort bayanlar, geri kalmışlar şeklinde sınıflandırılıyor. Türkiye, geçmişte yaşadığı kimi darbelere rağmen her seferinde tercihini tekrar demokrasiden yana kullanmış bir ülkedir. En ileri standartlarda demokratik bir ülke olduğumuzu çok uzun escort bayandır tavizsiz bir şekilde uyguladığımız serbest seçimlerimizde tereddüte meydan vermeyecek şekilde gösterdik."

Başkan Erdoğan, son olarak 24 Haziran seçimlerinde milletin hür iradesiyle kendisini yönetecek Cumhurbaşkanını ve kendisini Meclis'te temsil edecek milletvekillerini seçtiğini kaydetti.

"Her kim bu seçimlerin üzerinde en küçük bir gölge olduğunu söylerse, hem demokrasiye hem de Türkiye'ye bühtan ediyor demektir." diyen Erdoğan, "Bir kez daha altını çizerek söylemek gerekirse Türkiye'nin demokrasi konusunda herhangi bir eksiği, gediği, sıkıntısı yoktur." ifadesini kullandı.

 "SERBEST PİYASA ÇERÇEVESİNİN DIŞINA ÇIKMADAN ÇÖZMENİN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ"

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet kurulduğunda gaziemir escortin şartları ve eğilimleri gereği önce devletçi ekonominin tercih edildiğini hatırlatarak, çok partili siyasi hayata adım atılmasından sonra karma ekonomiye geçildiğini, Turgut Özal ile de ülke olarak tercihin serbest piyasa ekonomisinden yana kullanıldığını anlattı.

Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Biz de AK Parti gaziemir escortinde ülkemizi dünyaya açarak serbest piyasa ekonomisini güçlendirdik, kurumsallaştırdık, geliştirdik. Bu sayede ülkemizi büyütmek ve zenginleştirmek için ihtiyacımız karşıyaka escort bayan uluslararası yatırımları Türkiye'ye çekmeyi başardık. Ülkemizi 3,5 kat büyütürken satın alma paritesine göre dünyanın 13'üncü, milli gelire göre de 17'nci ekonomisi haline getirdik. Türkiye'nin bugün de tercihi ve uygulamaları serbest piyasa ekonomisinden yanadır. Döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen tüm hadiseleri serbest piyasa çerçevesinin dışına asla çıkmadan çözmenin mücadelesini veriyoruz. Benzer sorunlarla karşılaşan kimi ülkelerin, bunları demokrasi ve serbest piyasa ekonomisine uymayan yöntemlerle nasıl çözdüklerini de gayet iyi biliyoruz. Ama biz bu yollara tevessül etmedik, etmeyeceğiz."

Başkan Erdoğan, son gaziemir escortde karşılaşılan hadiselere bakıldığında, Türkiye'ye yönelik gizli, açık saldırıların demokrasideki eksiklerle ve serbest piyasa ekonomisi kapsamındaki sorunlarla ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Bu sürecin en önemli belirleyicisinin, dünyadaki ekonomik eğilimlerin değişmesi olduğunu anlatan Erdoğan, küresel düzeyde finans ve üretim alanındaki yatırımlarda dolaşan paraların bir süredir belirli merkezlerde toplanmaya başladığını ifade etti.

Erdoğan, uluslararası yatırımlardaki daralmanın bu eğilimden dolayı anlayışla karşılanabileceğini, benzer göstergelere sahip tüm gelişmekte karşıyaka escort bayan ülkelerin bu değişimden olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, ancak Türkiye'nin özellikle son birkaç yıldır gelişmekte karşıyaka escort bayan ülkelerin ortalama seyrinden farklılaşan daha olumsuz bir görüntü içinde bulunduğunu kaydetti.

Mesele demokrasi veya serbest piyasa ekonomisi olmadığına göre, bir başka sorunla ve durumla karşı karşıya bulunulduğuna işaret eden Erdoğan, "Elbette bunları söylerken demokrasimizi daha ileriye taşımak, ekonomimizi daha geliştirmek için atmamız gereken adımlar olduğu gerçeğini göz ardı etmiyoruz. Vurgulamak istediğim husus, yaşadıklarımızın, eksiklerimizin, gediklerimizin, yapısal sorunlarımızın ötesinde bir anlama sahip olduğudur." diye konuştu.

"ZOR DÖNEMLER ZOR KARARLAR VERMEYİ GEREKTİRİR"

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'nin en reformcu, en değişimci ve en yenilikçi partisi olarak misyonunun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni, reformları daha güçlü şekilde hayata geçirmenin fırsatı olarak gördükleri için bu derece heyecanla istediklerini vurgulayan Erdoğan, milletin de bu vaatlere inanıp, güvenerek kendilerini desteklediğini ve yollarını açtığını ifade etti.

Erdoğan, sebebi ne olursa olsun karşı karşıya izmir escortkları sorunları milletin gösterdiği güveni hak edebilmek için çözmekte kararlı olduklarını belirterek, bu doğrultuda gerekli adımları birer birer attıklarını anlattı.

Zor gaziemir escortlerin zor kararlar vermeyi ve uygulamayı gerektirdiğine işaret eden Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz de ülkemizin içinden geçtiği gaziemir escortin nezaketine ve önemine uygun kararlar buca escortli-escort">buca escortli escorttan ve uygulamaktan asla çekinmiyoruz. Cumhurbaşkanı olarak şahsımın koordinasyonunda ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. İş dünyamızla, ihracatçılarımızla, yatırımcılarımızla, KOBİ'lerimizle, esnaf ve sanatkarlarımızla da her fırsatta istişare ediyor, birlikte neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik pek çok tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki günlerde yeni adımlarımız olacak. Örneğin esnaflarımızın bir kısmını da yakından ilgilendiren dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. Dün akşam imzaladım ve Resmi Gazete'de yayımlandı, şu anda hayata geçiyor. Bizim anlayışımıza göre ihracat ve ithalat gibi dışarıyla işi olmayan hiç kimsenin dövizle yolu kesişmemelidir. Bu ülkenin içindeki her işin kendi paramızla fiyatlandırılması, konuşulması, yapılması gerekiyor. Bu konuda gereken düzenlemeyi yaptık, uygulamayı başlatıyoruz."

Bir başka önemli adımlarının kamuda her alanda ciddi bir tasarrufa gitmek olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Cari harcamalar konusunda araçlardan binalara ve personele bornova escort geniş bir tasarruf tedbirini hayata geçiriyoruz. Kamuda kullanılan araçları hem sayı olarak hem nitelik olarak sınırlandırıyoruz. Birçok bakanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz kiracı. Bakanlık sayımızın 16'ya düşmesiyle birlikte kazanılan binaları değerlendirdik, planlaması yapıldı. Bundan böyle kiracı karşıyaka escort bayan yerlerin tamamından çıkmak suretiyle onları buralara taşıyarak, buradan da çok ciddi bir tasarrufta bulunduk. Personel alımında da dikkatli davranıyoruz. Şu bornova escort kişi emekli oldu, tamam emekli olduğu bornova escort kişiyi alabiliriz ama daha fazlasını almayacağız. Böylece kamu harcamalarında mümkün karşıyaka escort bayan en yüksek tasarrufu gerçekleştirerek bütçe dengesine katkıda bulunacağız. Yani israf ekonomisi değil, üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz." diye konuştu.

"FAİZ KONUSUNDAKİ HASSASİYETİM AYNI"

Başkan Erdoğan, yatırımlar konusunda da çok önemli kararlar aldıklarını, buna göre eldeki kaynakları önceliği bitmeye en yakın projelere vererek, çalışmaların ilerleme durumuna göre kademe kademe kullanacaklarını bildirdi.

Yüzde yüze yakın hangi yatırım varsa öncelikle onları bitirmeye, yüzde 50'nin üzerindekilerin de yavaş yavaş bitirilmeye çalışılacağını anlatan Erdoğan, "Ama ihalesi yapılmış daha henüz doğru dürüst başlanmamış. Oturup konuşup onlara başlamayacağız. Onları şu anda bir kenara koyuyoruz. Zira şu andaki durum bunu gerektiriyor. Bunlar da yatırımların nevine göre yeniden ele alınacak. Onun için tüm bakan arkadaşlarımla dün kabine toplantısında bunları da konuştuk." bilgisini paylaştı.

Erdoğan, özel sektör yatırımlarını, kamu özel iş birliği yatırımlarını, uluslararası yatırımları ise tüm güçleriyle teşvik etmeyi sürdüreceklerini, belirterek, "Üretim ve istihdam olmazsa olmazlarımız." ifadesini kullandı.

İhracattaki artış eğilimi, turizmdeki olumlu gelişmeler ve fiyatlardaki nispi düşüşle belirli sektörlerin cazip hale gelmesinin üretim ve istihdamı destekleyen olumlu hususlar olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Attığımız adımların etkisini görmeye başladıkça reel sektöre çok daha güçlü destek verme imkanı elde edeceğiz. Bu noktada özellikle bayraklı escort konusundaki hassasiyetim aynı, değişen bir şey yok. Merkez Bankası bağımsız ya dolayısıyla kendi kararını kendi alır, o ayrı. Ama bunun dışında özel sektöre ait bankalar var. Bu bankalar neye göre hareket ediyor? Merkez Bankası'nın açıkladığı karara bakıyor, onlar da bu karara göre bakıyorsunuz 50'lere varan şu anda bayraklı escort uygulaması var. Esnaf kardeşlerime soruyorum, reel sektördeki yatırımcı yatırımlarını neye göre yapacak? Veya yeni bir yatırıma başlayabilir mi? Mevcut yatırımını geliştirebilir mi? İşletme sermayesine ihtiyaç varsa bu sermayesini nasıl, nereden temin edecek? Zaten özel sektör bankalarının birçoğu kolay kolay bunlara kredi musluklarını açmıyor. Böyle bir durumla da karşı karşıya. Zaten yüzde 50'lere varan bayraklı escort oranı olduğu escort bayan... Böyle yüzde 50 karlılıkla kazanan var mı? Bu ancak esrar, eroin tüccarlarında olur, normalde olmaz. Bu gerçek ortadayken bayraklı escort denilen bu sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayız, vesile olamayız."

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
KARAMAN, GOALBALL MÜSABAKALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
KARAMAN, GOALBALL MÜSABAKALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
ŞEHİT METİN YİĞİTTOP İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF
ŞEHİT METİN YİĞİTTOP İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF